City Life Church Leuven

Wie Zijn We? (Pionieren - Week 1)

March 04, 2024 City Life Church Leuven
Wie Zijn We? (Pionieren - Week 1)
City Life Church Leuven
More Info
City Life Church Leuven
Wie Zijn We? (Pionieren - Week 1)
Mar 04, 2024
City Life Church Leuven

Jezus begint zijn preek met onverwachte uitspraken en toont een omgekeerd Koninkrijk waarbij het niet machthebbers en vooraanstaanden zijn die de toon zetten, maar de minsten in de maatschappij - zij die God eerlijk zoeken. Hij toont de impact die Zijn volgelingen kunnen hebben in de maatschappij met de metaforen van zout, licht en de stad op de berg.

Met een reeks zaligsprekingen wijst Jezus naar de mensen die deel zullen hebben aan die nieuwe wereld van God, die pioniercommunity: niet degenen met geld, aanzien, status, succes; maar degenen in vervolging, in gebrokenheid, verdriet, rouw, degenen die vrede brengen... Het is bij deze mensengroepen dat Jezus te vinden is en waar Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt. 


Show Notes

Jezus begint zijn preek met onverwachte uitspraken en toont een omgekeerd Koninkrijk waarbij het niet machthebbers en vooraanstaanden zijn die de toon zetten, maar de minsten in de maatschappij - zij die God eerlijk zoeken. Hij toont de impact die Zijn volgelingen kunnen hebben in de maatschappij met de metaforen van zout, licht en de stad op de berg.

Met een reeks zaligsprekingen wijst Jezus naar de mensen die deel zullen hebben aan die nieuwe wereld van God, die pioniercommunity: niet degenen met geld, aanzien, status, succes; maar degenen in vervolging, in gebrokenheid, verdriet, rouw, degenen die vrede brengen... Het is bij deze mensengroepen dat Jezus te vinden is en waar Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.