City Life Church Leuven

Uitreiken Naar Elkaar (Reaching Out - Week 2)

February 19, 2024 City Life Church Leuven
City Life Church Leuven
Uitreiken Naar Elkaar (Reaching Out - Week 2)
Show Notes

Community van gelovigen bouwen, eenheid, liefde onder elkaar, elkaar dienen.

Paulus roept in verschillende brieven de eerste christenen op om op elkaar gericht te zijn, om in liefde met elkaar om te gaan en te streven naar eenheid.