City Life Church Leuven

Naar Zijn Beeld (Waar God Woont - Week 5)

October 29, 2023 City Life Church Leuven
City Life Church Leuven
Naar Zijn Beeld (Waar God Woont - Week 5)
Show Notes

God is: 3-in-1. In Zijn eenheid, is God 3 personen die in hechte en perfecte gemeenschap met elkaar leven. Hij bestaat in perfecte onderlinge relaties: liefde. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld. God wil dat wij als individuen, maar ook als de Kerk een reflectie zijn van Hem.

 DUS: Gods wens is dat Zijn schepping en de mensheid reflecteren wie Hij zelf is: een perfecte gemeenschap van 3 personen die liefde IS. En meer nog; God nodigt ons als gelovigen en Kerk uit om deel te nemen aan die liefde; aan wie Hij is. Omdat de Heilige Geest onder ons woont, nemen deel aan de relatie tussen de Vader en de Zoon, die Hij (de Heilige Geest) medieert. Overgave aan de werking van Zijn Geest leidt tot een fellowship/familie van mensen die meer en meer God zelf reflecteert.
Onze cultuur, normen, moraliteit (gemeenschap?) zou afspiegeling moeten zijn van wie Hij is.