City Life Church Leuven

Door God Geroepen (Waar God Woont - Week 1)

October 01, 2023 City Life Church Leuven
Door God Geroepen (Waar God Woont - Week 1)
City Life Church Leuven
More Info
City Life Church Leuven
Door God Geroepen (Waar God Woont - Week 1)
Oct 01, 2023
City Life Church Leuven

God is: Trouw aan Zijn schepping en Zijn plan. Hij laat niet los wat Hij gemaakt heeft en waar Hij een plan voor had. Ook als wij als mensen falen en Hem loslaten, is Hij trouw. Hij laat ons niet achter. Hij riep Zijn volk Israël uit slavernij en verdrukking en net zo roept Hij ons als gelovigen uit onze gebrokenheid, ongehoorzaamheid.

DUS: Als kerk is onze identiteit in God die ons roept. Hij is het die onze identiteit als kerk bepaald door ons te roepen uit een geestelijke dood/slaap. Daardoor staan wij in relatie of verbond met Hem. Het woord dat als eerste voor de kerk werd gebruikt is ekklesia. Dit woord komt van het werkwoord kaleo wat ‘roepen uit’ betekent. Een mogelijke vertaling voor ekklesia zou dus ‘geroepenen uit’ kunnen zijn. God roept zijn kerk uit de wereld, uit slavernij, uit gebrokenheid. Deze roeping bepaalt onze identiteit.

Show Notes

God is: Trouw aan Zijn schepping en Zijn plan. Hij laat niet los wat Hij gemaakt heeft en waar Hij een plan voor had. Ook als wij als mensen falen en Hem loslaten, is Hij trouw. Hij laat ons niet achter. Hij riep Zijn volk Israël uit slavernij en verdrukking en net zo roept Hij ons als gelovigen uit onze gebrokenheid, ongehoorzaamheid.

DUS: Als kerk is onze identiteit in God die ons roept. Hij is het die onze identiteit als kerk bepaald door ons te roepen uit een geestelijke dood/slaap. Daardoor staan wij in relatie of verbond met Hem. Het woord dat als eerste voor de kerk werd gebruikt is ekklesia. Dit woord komt van het werkwoord kaleo wat ‘roepen uit’ betekent. Een mogelijke vertaling voor ekklesia zou dus ‘geroepenen uit’ kunnen zijn. God roept zijn kerk uit de wereld, uit slavernij, uit gebrokenheid. Deze roeping bepaalt onze identiteit.